O nás


HLAVNÍ CÍL CK BONNE TOUR

Spokojený účastník CR, který s námi pojede zase příště!

Při činnosti studentské firmě bychom měli rozvíjet naše schopnosti pracovat v týmu, umět obhájit svoje názory, komunikovat spolu navzájem na různých pozicích, ale komunikovat i s vnějším prostředím, s dodavateli služeb – dopravci, informačními centry, průvodci, se zaměstnanci kulturních a společenských organizací.

Měli bychom se naučit samostatně organizovat akce, účinně propagovat tyto akce, rozhodovat a nést odpovědnost za svoji práci. Zpovídat se ze svých úspěchů i neúspěchů.

Dalším důležitým cílem je naučit se hospodařit s finančními prostředky, v praxi vést evidenci příjmů a výdajů, seznámit se s fungováním účetnictví a daňové evidence v praxi, kalkulovat náklady a správně stanovovat ceny produktů CR.ČINNOSTI VE FIRMĚ

Marketingové oddělení: propagace, programová nabídka, administrativa karet ISIC- Tomáš Baťka, Petr Vladař, Eva Kohoutková, Denis Pik

Ekonomické oddělení: účetnictví, pokladna, evidence příjmů a výdajů – Vojtěch Špalek, Klára Straková

IT oddělení: webové stránky – Patricie Rynglová

Kreativní oddělení: grafika a propagace firmy – Jindřich Číp, Adam Šíma


Prezident: Vojtěch Špalek

Viceprezident: Klára Straková